สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ^^

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน๊ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ ^^

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพลง ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ

คอร์ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม
Bm = ท ร ฟ#
B7 = ท ร# ฟ#
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
D = ร ฟ# ล
Em = ม ซ ท
EmM7 = ม ซ ท มb
Em7 ม ซ ท ร
Ab = ลb ด มb
Bb = ทb ร ฟ
Db = รb ฟ ลb
Eb = มb ซ ทb
Fm = ฟ ลb ด
FmM7 = ฟ ลb ด มb
Fm7 = ฟ ลb ด ม


วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

เพลง ภาพจำ ป๊อบ ปองกูล

คอร์ด
Ab = ลb ด มb
B = ท ร# ฟ#
C7 = ด ม ซ ทb
Cm = ด มb ซ
C#m = ด# ม  ซ#
Eb = มb ซ ทb
E = ม ซ# ท
Fm = ฟ ลb ด
F#m = ฟ# ล ด#
Gm = ซ ทb ร
G#m = ซ# ท  ร#
A = ล ด# ม

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

เพลง Shinochi วันแรกคอร์ด
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
C# / Db = รb ฟ ลb
D = ร ฟ# ล
D# / Eb = มb ซ ทb
E = ม ซ# ท
Em = ม ซ ท
Fm = ฟ ลb ด
F# =  ฟ# ล# ด#
G = ซ ท ร
Ab = ลb ด มb
A = ล ด# ม
Bbm = ทb รb ฟ
B = ท ร# ฟ#
Bm = ท ร ฟ#